Mgr.
Daniela Gabrielová

Psycholožka / Psychoterapeutka

V době nouzového stavu a karantény poskytuji psychologické konzultace on-line (Skype, zoom). Čelíte strachu či úzkosti v souvislosti s koronavirem Covid-19? Přečtěte si, co můžeme sami pro sebe udělat v článku zde.

Jsem psycholožka se soukromou praxí v centru Prahy. Poskytuji psychologické konzultace, poradenství a psychoterapii pro jednotlivce i páry. Můžete se na mě obrátit v jakékoli záležitosti, která je pro Vás zdrojem znepokojení, stresu, únavy, strachu nebo jen cítíte, že byste si o ní rádi promluvili.

Konzultace Vám můžou pomoci například když se potřebujete zorientovat v událostech, kterými se cítíte zavaleni, pokud stojíte o doprovázení po významné ztrátě, nebo když máte zájem o systematickou práci na sobě samém, která by vedla ke zlepšení Vašeho zdravotního stavu.

Služby

 • individuální a párová psychoterapie
 • psychologické poradenství
 • krizová intervence
 • doprovázení, podpora, osobnostní růst

Situace, kdy mohu pomoci

 • komunikační obtíže
 • úzkosti
 • deprese
 • vážné tělesné onemocnění
 • chronické somatické příznaky
 • ukončení těhotenství
 • traumatické zážitky
 • partnerské neshody
 • obtíže s navazováním vztahů
 • rozhodování o další životní cestě
 • a další …

Co můžete čekat

Pokud si telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu dohodneme společnou konzultaci, sejdeme se v klidném prostoru, kde budeme mít vyhrazený čas k tomu, abychom se věnovali tomu, co Vás přivádí. Zajímá mě, co se s Vámi nyní děje, jak se cítíte, co považujete za obtížné. Je pro mě důležité dozvědět se, v čem si myslíte, že bych Vám mohla pomoci.

V rozhovoru se budeme věnovat především tomu, co je aktuální, zaměříme se na současnost a nejbližší budoucnost. Minulé zážitky nám můžou pomoci porozumět současné situaci, není ale nutné, abychom se detailně probírali Vaší minulostí.

Spolupracovat budeme způsobem, který si společně dohodneme. Obrátit se na mě můžete pro jednorázovou konzultaci, anebo si naplánujeme sezení několik. Pro pravidelnou práci je vhodné scházet se jednou za 1-2 týdny.

O mně

Daniela Gabrielová Jako psycholožka jsem pracovala ve zdravotnictví a v sociální oblasti. Mám zkušenosti s poskytováním krizové intervence pro lidi v náročných životních situacích, s doprovázením a psychoterapií pacientů se somatickým onemocněním, s poradenstvím rodinám v konfliktních situacích, s individuální i párovou psychoterapií.

Vystudovala jsem sociologii a masovou komunikaci a jednooborovou psychologii; složila jsem atestaci z klinické psychologie.

Prošla jsem pětiletým výcvikem ve skupinové dynamické psychoterapii SUR. Nyní studuji procesovou práci v mezinárodním výcviku procesově orientované psychologie (www.proceswork.sk). Další informace o procesové práci na www.processwork.org, www.aamindell.net.

Z čeho vycházím

Věřím, že každý člověk dokáže nacházet potřebnou oporu, sílu a vedení pro situace, které utvářejí jeho život. Věřím, že jednotlivé události, stejně jako celek života člověka, mají smysl. Vycházím z představy, že každý z nás je součástí neustále se vyvíjejícího procesu. Naše tělo se pohybuje a proměňuje, probíhají v něm fyziologické procesy; mění se naše nálady, rozvíjejí se naše schopnosti, utvářejí se postoje, proměňuje se náš charakter. Vytváříme nové vztahy a ty staré zanikají nebo se vyvíjejí dál, mění se naše společenské role a postavení. Ovlivňuje nás rychle se měnící prostředí a události kolem nás. Proměňuje se náš vztah k věcem, které nás přesahují, působí na nás jejich nepředvídatelný charakter.

Proto pohlížím na život jako na cestu změny. Některé změny se nám těžko přijímají, jiné je pro nás naopak těžké uskutečnit. Ze zkušenosti vím, že v době významných změn je výhodné mít vedle sebe někoho, kdo pomůže: podpoří, povzbudí, ukáže. Přeji Vám, abyste takového člověka našli. Já sama se spíše než za psychoterapeutku (tu, která léčí) považuji za tu, která provází. Jsem na cestě, stejně jako vy.

Ceny

Služby jsou hrazeny klientem, nemám smlouvu s pojišťovnou.

Individuální konzultace, 55 min:   800 Kč
Studenti:  600 Kč

Párová konzultace, 80 min:   1 500 Kč

Konzultace probíhají na základě předchozí domluvy. Domluvený termín lze zrušit nejpozději 24 hodin předem (sms, telefonicky), jinak je účtována cena za sezení v plné výši.

Na základě dohody je možné konzultovat prostřednictvím internetu. Konzultace mohou být vedeny v českém jazyce nebo v angličtině.